بوسه و رابطه جنسی

❤️بوسه بهترین گزینه برای شروع سکس است ...


🍃❣️


 ❣️اینکار علاقه وعشق شمارو به معشوقتان را در آغوش بگیرید. ومحکم بغل کنید بو بکشید و ببوسید ولب بگیرید و نازش کنید همیشه بخاطر سکس اینکارو نکنید!


💋 طوری که هر وقت اینکار رو میکنید نتوانید تشخیص بدهد سرانجام کار به سکس میکشدیانه! انتظار برای سکس گهگاه لازم و تحریک کننده است ! بشرطی که اذیت کننده نباشد! رفتار دوگانه مردها برای زنان جالب است.


❣️ آنها مدام میخواهند مردشان را کشف کنند و وقتی رفتار جدید یا متفاوت میبینند لذت بیشتری میبرند چون چیزجدیدی کشف میکنندو این برایشان لذتبخشه ! گاها سر کار وکمی قبل از رسیدن به خانه زنگ بزنید وبرای سکس درخواست کنید تا زمان رسیدن به خانه در انتظار بماند خیلی از ذوج ها حوصله ناز کردن ناز کشیدن را ندارند وهمین باعث تکراری وگاها بی لذت شدن سک‌س میشه!


💋 زن باید ناز کند ومقاومت کند ومرد باید اصرار کند و تسلیم نشود! بلکه تسلیم کند حالا موقع لب گرفتن موفق به اینکار شود میتواند سکس با هیجانی رو شروع کند!

💋ویا میتواند با لب گرفتن عشقبازی رو به پایان برساند تا حس انتظار را ایجاد کندتا دفعه بعد زن دچار تردید شود که ایندفعه آیا سکس میکند یاباز فقط تا مرحله لب گرفتن پیش میرود!


💋همین موضوع برای زن جالب تحریک کنندس سک.س نیز مانند لباس پوشیدن وغذا خوردن بایدمتنوع باشد بسیاری از دوستان از سرد مزاجی همدمشان گله مندند ولی بعد از مشاوره معلوم میشود که خود شخص هم تلاش لازم رو انجام نمیده...


/ 0 نظر / 29 بازدید