ارگاسم چیست؟


✨ارگاسم چيست؟

جالبترین تعریف كه نمايانگر ويژگيهاي #ارگاسم است تعريفي است كه توسط جان ماني و همكارانش ارائه شده است كه درزير آمده است:

اوج تجربه شهوت انگيز جنسي كه مردان و زنان به طور ذهني آن را تجربه كرده و از آن به حالت از خود بيخود شدن و خلسه شهواني يا وجد انگيز و هيجاني نام برده اند. اين تجربه همزمان در مغز/ ذهن و اندامهاي جنسي نزديك به لگن رخ مي دهد. بدون در نظر گرفتن نقطه آغاز آن، وقوع ارگاسم يك ارتباط دوسويه بين شبكه عصبي در مغز (در بالا) و اندامهاي جنسي لگني(در پايين) مي باشد و در صورتيكه اين ارتباط در مسير نخاع قطع گردد آن تجربه نيز از بين خواهد رفت. به طور كلي مي توان تعريف جامع زير را از ارگاسم ارائه داد:

"يك ارگاسم حالتي از احساسات بدني خوشايند و هيجان انگيز و شديد است كه پس از آن تنش كاهش يافته و فرد تخليه شده و احساس رضايت و آرامش مي كند"


✨متن کامل این مطلب را از طریق لینک زیر در وبسایت مرکز سکس تراپی و مشاوره ازدواج بخوانید✨


🔗http://biglarbeygi.ir/?p=273


🆔●channele: @baparniyan


مرکز مشاوره پرنیان ( خیابان شریعتی) 0938975432

کلینیک مددکاری بامداد( شهرک غرب) 88566288

درمانگاه حکیمان( خیابان پاسداران- میدان هروی) 2-22981180

/ 0 نظر / 39 بازدید